Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: bổ sung ngân sách

      Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung cho các địa phương để hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động 6.600 tỷ đồng; bổ sung cho các địa phương để thưởng vượt thu và đầu tư trở lại là 9.494 tỷ đồng.