Tạ Nhị ·
1 năm trước
 6087

16 địa phương được Chính phủ thưởng vượt thu và bổ sung ngân sách

Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung cho các địa phương để hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động 6.600 tỷ đồng; bổ sung cho các địa phương để thưởng vượt thu và đầu tư trở lại là 9.494 tỷ đồng.

Bổ sung ngân sách để hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Người lao động tại các khu công nghiệp được hỗ trợ tiền thuê nhà

Quyết định số 807/QĐ-TTg nêu rõ, giao bổ sung 19.302,875 tỷ đồng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 từ nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2021.

Trong đó, 1.000 tỷ đồng giao bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính của ngân sách Trung ương; 6.600 tỷ đồng bổ sung cho các địa phương để hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội.

Bổ sung cho Bộ Quốc phòng theo số thu từ tiền sử dụng đất quốc phòng đã nộp ngân sách nhà nước năm 2021 để xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa và tăng năng lực sản xuất cho các doanh nghiệp quốc phòng là 500 tỷ đồng.

Bổ sung cho Bộ Công an kinh phí thực hiện sản xuất 30 triệu thẻ căn cước công dân có gắn chíp là 1.141,875 tỷ đồng.

Bổ sung cho tỉnh Tiền Giang để hỗ trợ bù giảm thu cân đối ngân sách địa phương năm 2021 là 567 tỷ đồng.

Đến 15/6, có 26 tỉnh, thành phố đã nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà của doanh nghiệp và tiến hành giải ngân bao gồm: TP.HCM, Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Định, Bình Thuận, Đắk Lắk, Gia Lai, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bến Tre, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau.

Thời điểm đó có gần 15.000 lao động tại hơn 250 doanh nghiệp được nhận hỗ trợ với số tiền trên 7,8 tỉ đồng. Còn khoảng 98.000 lao động đang chờ UBND cấp huyện phê duyệt kinh phí với số tiền trên 59 tỉ đồng.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 8/2022.

Thưởng vượt thu và đầu tư trở lại cho 16 địa phương

Quảng Ninh là 1 trong 12 tỉnh được thưởng vượt thu với 289 tỷ đồng. 

Bổ sung cho các địa phương để thưởng vượt thu và đầu tư trở lại là 9.494 tỷ đồng, trong đó:

Thưởng vượt thu cho 12 địa phương có số thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương năm 2021 vượt dự toán là 4.802 tỷ đồng, gồm: tỉnh Quảng Ninh (289 tỷ đồng); tỉnh Hải Dương (19 tỷ đồng); tỉnh Hưng Yên (46 tỷ đồng); tỉnh Bắc Ninh (110 tỷ đồng); tỉnh Quảng Nam (80 tỷ đồng); tỉnh Quảng Ngãi (155 tỷ đồng); tỉnh Đồng Nai (1.000 tỷ đồng) tỉnh Bình Dương (699 tỷ đồng); tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (119 tỷ đồng); TP. Hà Nội (1.000 tỷ đồng); TPHCM (1.000 tỷ đồng); TP. Hải Phòng (285 tỷ đồng).

Đầu tư trở lại cho 04 địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội và Nghị định của Chính phủ là 4.692 tỷ đồng, gồm: TP.  Hải Phòng (1.500 tỷ đồng); TP. Hà Nội (2.000 tỷ đồng); TPHCM (654 tỷ đồng); TP. Đà Nằng (538 tỷ đồng).

Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính căn cứ quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022, Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 03/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ và căn cứ tình hình thực hiện chính sách của các địa phương, xử lý cụ thể việc hỗ trợ của ngân sách Trung ương từ nguồn kinh phí được quy định nêu trên cho từng địa phương; tổng hợp kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ để báo cáo các cơ quan của Quốc hội và Quốc hội theo quy định.

Các bộ, cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được bổ sung vốn, kinh phí nêu trên chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn, kinh phí được bổ sung đúng mục đích, đúng đối tượng và đúng quy định của pháp luật.

Được biết, tại nhiều địa phương cũng đã ban hành nghị quyết về thưởng vượt thu ngân sách. Nguồn thưởng vượt thu thường để đầu tư xây dựng các chương trình, dự án kết cấu hạ tầng, thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của địa phương và thưởng cho ngân sách cấp dưới.

Người lao động được hỗ trợ nếu có quan hệ lao động (ký hợp đồng 1 tháng trở lên), ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu vực sau:

- Khu công nghiệp, khu chế xuất

- Khu vực kinh tế

- 24 tỉnh, thành trực thuộc trung ương thuộc 4 vùng kinh tế trọng điểm được quy hoạch, thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, TP.HCM, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Cà Mau, An Giang và Kiên Giang.

Trình tự thực hiện:

  1. Người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số 01 để doanh nghiệp tổng hợp.
  2. Doanh nghiệp tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số 02 và niêm yết công khai tại nơi làm việc (ít nhất 3 ngày làm việc). Nếu có khiếu nại, thêm 2 ngày xác minh.
  3. Doanh nghiệp gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số 02 đến cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thời gian 2 ngày làm việc.
  4. Doanh nghiệp gửi hồ sơ theo quy định đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh. Hạn cuối là 15-8-2022. Thời gian thẩm định hồ sơ trình UBND cấp tỉnh là 2 ngày làm việc.
  5. Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, UBND cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
  6. Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của UBND cấp tỉnh, doanh nghiệp thực hiện chi trả cho người lao động.

Tạ Nhị