Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: 'bom hàng' bộ đội

      Tại TP HCM hiện đã bước sang ngày thứ 5 thực hiện siết chặt giãn cách xã hội, nhiều cán bộ, chiến sĩ và tình nguyện viên. Tuy nhiên, đã xuất hiện tình trạng người dân nhờ đi chợ hộ rồi 'bom hàng' bộ đội, tình nguyện viên, người dân chỉ "đặt thử xem có thật không" chứ không có nhu cầu mua hàng.