Toạ đàm Năng lượng

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: “chảy máu” tài nguyên

      Hiện nay trên địa bàn xã Minh Đức xuất hiện tình trạng khai thác đất trái phép rầm rộ tại thôn Thống Thượng, hàng loạt xe tải chở đất trái phép mang đi bán không những gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân địa phương