Giải golf

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: danh mục 52 dự án đủ điều kiện vay

      Được biết, cho đến nay nhiều địa phương đã công bố danh mục 52 dự án đủ điều kiện vay theo Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng với nhu cầu vay vốn là 25.884 tỷ đồng.