Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân

      Nhiều quy định của thuế thu nhập cá nhân đã quá "lỗi thời" trước bối cảnh "bão giá" đã gây bất lợi, khó khăn cho người lao động nộp thuế thu nhập cá nhân.