21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: đường sắt cát linh – hà đông chậm tiến độ

      Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa hẹn ngày về đích vì chậm tiến độ, gây đội vốn 7,8 triệu USD do phát sinh chi phí ở hợp đồng tư vấn giám sát. Vậy nguồn tiền hàng trăm tỉ đồng này sẽ lấy từ nguồn nào để chi trả?