ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: 'giếng địa ngục' ở yemen

      Tại miền đông Yemen, một cái hố rất sâu gắn với nhiều truyền thuyết rùng rợn, và người dân nói rằng đây là nhà tù dành cho quỷ dữ. Mùi hôi thối bốc lên từ hố này càng khiến họ tin vào điều đó. Nhưng sự thật là gi?