Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: hệ thống hnx

      Được biết, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã triển khai xây dựng hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ, dự kiến vào tháng 7/2023 sẽ đưa vào giao dịch.