21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: hiệp hòa group

      Công ty CP Ô tô chuyên dùng Hiệp Hòa vừa được Công ty CP Môi trường Đô thị An Giang lựa chọn thực hiện 2 gói thầu cung cấp xe chuyên dùng và lắp đặt xe ép chở rác với tổng giá trúng thầu 33,4 tỷ đồng.