Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: hưởng ứng tháng thanh niên

      Hưởng ứng chương trình Tháng thanh niên, đoàn viên thanh niên tỉnh Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động nổi bật trong đó có việc trồng mới hơn 3.000 cây xanh.