21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: quét qr code khi mua hàng

      Thành phố Hà Nội cho phép một số cơ sở kinh doanh, dịch vụ hoạt động trở lại trong điều kiện đảm bảo quy định phòng dịch, một trong số đó, điều kiện bắt buộc là phải tạo điểm quét QR code cho khách hàng đến mua khai báo y tế.