Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: trung chuyển động vận hoang dã

      Điều đáng buồn là ngay cả khi đại dịch Covid-19 bùng phát - đại dịch mà nguyên nhân được cho là có thể bắt nguồn từ động vật hoang dã gây nhiều thiệt hại cho cộng đồng. Thì vấn nạn săn bắn, tiêu thụ, trung chuyển động vật hoang dã tại Việt Nam vẫn chưa dừng lại. Việt Nam vẫn đang là "điểm nóng" nhức nhối về vấn đề này.