ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: xử lý rác thải sinh hoạt ở tam đa

      Phong trào phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày ngay tại hộ gia đình đã được tỉnh Hưng Yên phát động trên địa bàn toàn tỉnh từ năm 2016, và một trong những điểm sáng của Hưng Yên là xã Tam Đa, một xã nằm về phía Nam huyện Phù Cừ, Hưng Yên.