Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: 222 tỷ đồng

      Kiểm toán cho rằng Bộ GTVT áp sai giá nhân công xây dựng với số tiền hơn 222 tỷ đồng. Trong đó, phần cầu tăng gần 72 tỷ đồng, nhà ga trên cao tăng 101 tỷ đồng, khu depot tăng hơn 42 tỷ đồng, phần đường ray tăng 4,7 tỷ đồng và đường tránh QL 6 tăng 1,7 tỷ đồng. Bộ GTVT trả lời ra sao? Dưới đây là câu trả lời cho những ai muốn tìm hiểu về vấn đề này!