Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: 28 dự án bắc giang

      Gần đây trên thị trường bất động sản Bắc Giang có nhiều diễn biến phức tạp, xuất hiện trường hợp huy động vốn khi chưa được phép, bởi vậy, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang đã có biện pháp giúp minh bạch thị trường, công bố 28 dự án chưa đủ điều kiện mở bán, vậy đó là những dự án nào?