ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: 77 năm độc lập

      Nghi lễ thiêng liêng này đã trở thành khoảnh khắc xúc động mà nhiều người dân Thủ đô và du khách thường đón đợi để được chứng kiến không chỉ một mà nhiều lần. Đặc biệt là vào những ngày lễ lớn của đất nước như Quốc khánh 2/9 hay ngày sinh nhật Bác 19/5...