Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: agribank minh hóa

      Giám đốc Ngân hàng Agribank Minh Hóa cho rằng 1.584.000 đồng mà nhân viên đã tự ý khấu trừ là số tiền không lớn và cũng không kỉ luật hay phê bình cán bộ tín dụng. Nhưng tôi muốn hỏi rằng nếu như khách hàng không nhận ra và không khiếu nại thì những nhầm lẫn này sẽ "chìm xuồng" và tái diễn đúng không?