Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: anh đầu tư 7 triệu usd ứng phó biến đổi khí hậu

      Các nhà khoa học cho rằng, nhiệt độ cao kỷ lục sẽ "hầu như không thể xảy ra" nếu không có biến đổi khí hậu. Đồng thời, biến đổi khí hậu đã khiến nắng nóng có khả năng xảy ra cao hơn ít nhất 150 lần.