21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: bắc bán cầu

      Tôi muốn hỏi, liệu có cách nào làm chậm lại quá trình ấm lên toàn cầu? Việc trồng cây xanh hay hạn chế dùng điện liệu có thể ảnh hưởng bao nhiêu phần trăm đến nỗ lực làm chậm lại quá trình Trái đất nóng lên? Hay tất cả những nỗ lực đó đã sớm trở nên ít tác dụng? Và chúng ta cần phải hành động gì trước khi chuỗi thảm họa khủng khiếp bắt đầu?