Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: bãi rác ấn độ

      Rất nhiều người mưu sinh trên khắp các bãi rác Ấn Độ. Họ thậm chí phải hối lộ cho bảo vệ bãi rác để được vào nhặt phế liệu mỗi ngày.