Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: bãi rác xã hữu bằng

      Việc Công ty Minh Quân - đơn vị chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển rác thải trong giai đoạn trước để lại hơn 1.000 tấn rác tại trên địa bàn xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội sẽ được xử lý như thế nào? Trách nhiệm thu gom, xử lý số rác thải tồn đọng khổng lồ này của Công ty Minh Quân ra sao tôi cũng chưa thấy được để cập đến?