Toạ đàm Năng lượng

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: bán hàng gian dối

      Người ta đặt câu hỏi không biết bộ phận lãnh đạo hệ thống Bách Hóa Xanh có biết tình trạng này hay không? Những chiêu trò làm ảnh hưởng uy tin của Bách Hóa Xanh sẽ được xử lý và chấm dứt khi nào để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng?