Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: bang california

      Một đám cháy bùng phát dữ dội vượt tầm kiểm soát kéo dài 14 ngày và lan rộng 68.000ha tại bang California đã khiến người dân buộc phải sơ tán hàng loạt.