ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: băng tan kỷ lục

   Một Giáo sư khoa học Trái đất đã cảnh báo các tảng băng ở Greenland đang tan chảy với tốc độ khủng khiếp. Điều này làm đảo lộn lớp vỏ Trái đất, khiến trọng lượng trên vỏ trở nên ít hơn và có thể tạo ra các sự kiện địa chấn. Và theo bạn, sau có sẽ xảy đến những điều gì cho Trái đất?
   Theo các nhà khoa học, những thay đổi về kích thước hoặc vị trí của băng và tuyết có thể làm thay đổi nhiệt độ không khí, thay đổi mực nước biển, thậm chí ảnh hưởng đến các dòng hải lưu trên toàn thế giới.