21/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: băng tan ở greenland

   Bạn có biết: Tình trạng băng tan ở dải băng Greenland khiến mực nước biển toàn cầu tăng ít nhất 1 cm, Khoảng 3.500 tỷ tấn băng ở dải băng Greenland tan chảy trong thập kỷ qua làm tăng nguy cơ lũ lụt trên toàn thế giới.
   Một Giáo sư khoa học Trái đất đã cảnh báo các tảng băng ở Greenland đang tan chảy với tốc độ khủng khiếp. Điều này làm đảo lộn lớp vỏ Trái đất, khiến trọng lượng trên vỏ trở nên ít hơn và có thể tạo ra các sự kiện địa chấn. Và theo bạn, sau có sẽ xảy đến những điều gì cho Trái đất?