21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: bao bì gạo làm từ vỏ trấu

      Gạo chiếm một trong những vị trí đầu tiên trong số các loại ngũ cốc. Sau khi tách hạt gạo, hầu hết vỏ trấu sẽ bị biến thành rác thải mà không biết rằng chúng có tác dụng vô cùng lớn trong việc tái chế. Thấu hiểu điều này, một Studio tại Thái Lan đã đã thiết kế bao bì đựng gạo hoàn toàn từ vỏ trấu và có khả năng tái sử dụng thành hộp đựng khăn giấy.