21/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: báo lỗ đậm

   Mới đây, Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Nam Phương (Nam Phương Energy) đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2023.
   Nhiều doanh nghiệp bất động sản, xây dựng báo cáo kết quả kinh doanh âm hoặc giảm mạnh trong giai đoạn từ đầu năm nay và thể hiện rõ trong kết quả kinh doanh quý I/2023. Theo đó, có cả những doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Đất Xanh, TTC Land, TMS,...