ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: bão omais

      Bão Omais đã suy yếu và thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, trước đó, cơn bão này đã gây ngập úng và khiến hàng ngàn người phải sơ tán.