Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: bảo vệ đa dạng sinh học

   Công tác bảo tồn đa dạng sinh học là nhiệm vụ của toàn xã hội vì bảo vệ đa dạng sinh học chính là bảo vệ cuộc sống. Vì vậy, sự tham gia của mỗi thành phần trong xã hội đều là một phần của giải pháp giúp Việt Nam hướng đến tương lai phát triển bền vững.
   Môi trường sinh thái đang ngày càng dễ bị tổn thương do sự gia tăng của các hiện tượng khí hậu khắc nghiệt. Vì vậy, thế giới cần phải đẩy nhanh tiến trình bảo vệ đa dạng sinh học, giảm thiểu các mối đe dọa đối với hệ sinh thái.
   Trong bối cảnh các hệ sinh thái đang bị phá hủy và suy yếu trên toàn thế giới, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước hành động quyết liệt để bảo vệ đa dạng sinh học.
   Ninh Bình là tỉnh có các hệ sinh thái đa dạng và phong phú, mang tính tiêu biểu về quần thể loài. Để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững, tỉnh Ninh Bình đã tăng cường những giải pháp gì? Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự dưới đây:
   Con người là mảnh ghép quan trọng tạo nên sự thay đổi vì thiên nhiên. Lựa chọn lối sống hài hòa với thiên nhiên là biện pháp tốt nhất để con người tránh được nguy cơ xuất hiện các dịch bệnh mới, phát triển bền vững.