Hội thảo 5/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: bảo vệ môi trường làng nghề

   Nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, mới đây UBND TP.HCM đã chỉ đạo các sở ngành và địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với doanh nghiệp, cơ sở hoạt động sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
   UBND TP.Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, 100% làng nghề được công nhận đáp ứng các điều kiện về bảo vệ môi trường, khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn TP.Hà Nội.
   Vừa qua, UBND tỉnh Nam Đinh ban hành Công văn số 61/UBND-VP3 yêu cầu các sở, ngành, các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường công tác bảo vệ môi trường (BVMT) tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh.
   Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Trong đó, Bộ đề xuất quy định điều kiện về bảo vệ môi trường làng nghề.