ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: bảo vệ rừng ven biển

   Việc trồng rừng không chỉ là một trong những giải pháp giảm tác động biến đổi khí hậu, còn góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân ở các huyện ven biển, nơi có rừng phòng hộ.
   Với sự tài trợ của WB, dự án sẽ tạo sự phát triển bền vững cho 4.232 ha rừng, nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng và tăng cường khả năng chống chịu của vùng ven biển.