ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: bếp ăn thiện nguyện

      Tình nguyện viên ở bếp ăn thiện nguyện Mãn Tự: Bé Phùng Thị Quỳnh Như mới chỉ 10 tuổi nhưng rất sốt sắng trong việc phụ giúp mọi người để cung cấp những suất ăn miễn phí trong dịch Covid-19. Thấy dễ thương quá nên chia sẻ cho mọi người!