Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: biến rác thành vàng

      Mexico là một quốc gia cung cấp tới một nửa số bơ của thế giới. Mỗi năm, lại có hàng tấn quả bơ được tiêu thụ, đồng nghĩa việc hàng tấn hạt bơ bị bỏ đi. Để giải quyết vấn đề này, một công ty đã nghiên cứu ra cách có thể biến hạt quả bơ thành đồ gia dụng hữu ích cho con người, từ đó giảm thiểu lượng rác thải nhựa được đưa ra môi trường mỗi ngày. Sản phẩm này được làm như thế nào?