Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: biển số xe giả

      Việc mua bán biển số xe tách rời với xe cơ giới hoặc biển số xe giả là hành vi vi phạm pháp luật nhưng nhiều người vẫn ngang nhiên rao bán chúng trên "chợ mạng".