Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: bộ ngoại giao ireland

      Sữa Ireland xuất vào Việt Nam sẽ có mức thuế 0% thay 15% như hiện nay do việc thực hiện cam kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu.