Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: bộ tn&mt

   Bộ TN&MT vừa ban hành Kế hoạch tăng cường phòng ngừa, giám sát, kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
   Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tăng cường giám sát đối với các dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm, có nguồn thải lớn, nhiều lần bị phản ánh gây ô nhiễm môi trường.
   Tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ TN&MT, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng các nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo hết sức nặng nề với nhiều bài toán "hóc búa" cần lời giải hiệu quả, kiên trì không hy sinh môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần.
   Ngày 22/7, tại tỉnh Bình Thuận, Tổng cục Môi trường sẽ tổ chức Hội nghị kết hợp Hội thảo cấp Bộ về “Hướng dẫn kỹ thuật quan trắc và dự báo, cảnh báo môi trường khu vực miền Nam”.
   Năm 2020 là năm đầu tiên Bộ TN&MT tiến hành xếp hạng theo Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường (PEPI). Theo đó, có 5 tỉnh đạt mức tốt; 34 tỉnh đạt mức khá và 24 tỉnh ở mức trung bình.
   Bộ TN&MT đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị tăng cường phối hợp thực hiện các biện pháp cấp bách trong quản lý chất thải y tế phát sinh, đặc biệt là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp.
   Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ “Khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo khí tượng, thủy văn, hải văn và phục vụ quản lý Nhà nước về khí tượng, thủy văn và BĐKH giai đoạn 2016 - 2020”, mã số TNMT.05/16-20.