Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: bụi mịn p2.5

      Hy vọng sau rất nhiều nỗ lực, các tỉnh thành ô nhiễm không khí trên cả nước, đặt biệt là TP.HCM và Hà Nội có thể kiểm soát nguồn gây ô nhiễm, từ đó cải thiện đáng kể chất lượng không khí