21/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: cải thiện môi trường

   Vấn đề môi trường luôn được đặt ở vị trí hàng đầu trong các chương trình nghị sự; các chương trình, chiến lược, kế hoạch phát triển của đất nước với mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo đảm chất lượng môi trường sống và hệ sinh thái.
   Để phục vụ tốt công tác thoát nước mùa mưa và phòng, chống úng ngập năm 2022, Công ty Thoát nước Hà Nội tăng cường cơ giới hóa nhằm tăng năng suất, hiệu quả công việc; đẩy mạnh ứng dụng tin học vào sản xuất; triển khai nâng cấp phần mềm thiết bị quan trắc tự động giám sát vận hành các trạm bơm, cửa phai, điểm úng ngập.
   Thông tin từ Sở TN&MT Hà Nội mới đây cho biết, đến hết tháng 8/2021, nhiều khu vực ô nhiễm môi trường nước trên địa bàn thành phố đã được xử lý, cải tạo.
   NGHỊ QUYẾT VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP BÁCH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG