ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: cấm bao bì nhựa

      Bắt đầu từ 1/2022, một số loại rau quả tại Pháp sẽ không được đóng gói bằng bao bì nhựa. Từ năm 2021, nước này đã cấm ống hút, cốc, dao, kéo nhựa, hộp xốp ăn nhanh.