Hội thảo 5/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: cấm xe máy vào nội đô

   Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới được ban hành ngày 21/9.
   UBND TP Hà Nội vừa giao các đơn vị liên quan ưu tiên thực hiện đề án cấm xe máy trên địa bàn các quận vào năm 2030.