21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: cán bộ mbbank

      Công ty TNHH Quan Minh (Công ty Quang Minh) huy động vốn trái phép tại dự án Khu đô thị Ocean Park (tại Hòn Cặp Xe, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) là chuyện đã rõ. Tuy nhiên, khi tìm hiểu về lý do vì sao chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chưa đủ điều kiện đã bán dự án Ocean Park thì tôi lại thấy một câu chuyện khác.