21/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: cắt giảm khí thải hạn chế nóng lên toàn cầu

   Năm 2022 sẽ đánh dấu năm thứ 8 liên tiếp có nhiệt độ vượt ngưỡng 1 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Theo đó, nếu không cắt giảm mạnh mẽ lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, nhiệt độ toàn cầu sẽ tiếp tục tăng.
   Trong năm nay, EU và Mỹ đều đặt ra các mục tiêu cao hơn nhằm cắt giảm lượng khí thải vào năm 2030. Theo đó, 27 quốc gia EU đưa mục tiêu này vào Luật Khí hậu được thông qua vào cuối tháng 6/2021