Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: cát nhân tạo từ thuỷ tinh

      Hàng năm, một khối lượng lớn rác thải y tế được thải ra hằng năm. Tuy nhiên, với điều kiện hiện có, các loại rác thải thông thường dễ phân hủy, riêng rác thải thủy tinh thì khá khó. Để giải quyết vấn đề đó, năm 2020, nhóm cán bộ, y, bác sỹ của Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ (Lai Châu) đã hiến kế giải pháp hủy vật liệu thủy tinh đựng thuốc chế tạo thành cát nhân tạo có thể phục vụ cho xây dựng dân dụng. cát nhân tạo này được chế tạo như thế nào?