Hội thảo 5/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: câu chuyện môi trường

   Bằng cách làm sáng tạo, Hội Phụ nữ phường Hòa An, Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng đã tích cực phân loại rác tại nguồn và tận dụng gây quỹ tạo ra những bữa cơm “0 đồng” ấm áp cho những người khó khăn.
   Triển khai mô hình phân loại rác tại nguồn nhằm giúp cộng đồng dân cư nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, đưa xã Bình Tường về đích xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm nay.