ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: ccn tiểu thủ công nghiệp tam an

      Để hoàn thành mục tiêu di dời các doanh nghiệp nằm trong khu dân cư, không phù hợp quy hoạch vào các Cụm Công nghiệp, HĐND tỉnh Đồng Nai đã ban hành nghị quyết về chính sách hỗ trợ nguồn vốn để nhà đầu tư hoàn thiện hạ tầng các Cụm Công nghiệp.