Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: chất lượng không khí ô nhiễm

      Sáng nay (14/9), theo thang bảng đo chỉ số ô nhiễm không khí IQAir, Hà Nội là thành phố có mức độ ô nhiễm không khí cao thứ 3 thế giới với chỉ số AQI trung bình ở mức 164.