Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: chặt phá rừng phòng hộ

      Nhiều cây gỗ cổ thụ đường kính gốc từ 0,5m đến hơn 1m bị chặt hạ tại rừng phòng hộ A Lưới. Đây không phải lần đầu tiên rừng phòng hộ này bị chặt phá. Sự việc này làm dư luận dấy lên câu hỏi về trách nhiệm của Ban quản lý rừng phòng hộ A Lưới cũng như Đội chuyên trách bảo vệ rừng Hương Lâm!