21/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: chất thải y tế ở việt nam

   Việc phân loại, lưu trữ, thu gom, vận chuyển chất thải y tế ở các cơ sở y tế trên địa bàn TP.HCM chưa được thực hiện triệt để, đúng theo quy định. Từ đó dẫn đến khó khăn cho việc xử lý và ảnh hưởng tới môi trường, sức khỏe của người dân.
   Để triệt tiêu ảnh hưởng lên sức khỏe của chất thải y tế, tiêu diệt các mầm bệnh nguy hại hiện nay, các cơ sở y tế đang áp dụng nhiều biện pháp xử lý.