Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: cháy rừng ở hy lạp

      Đài quan sát quốc gia Athens của Hy Lạp ước tính, tổng cộng khoảng 650.000 ha đã bị thiêu rụi do cháy rừng dữ dội ở Hy Lạp.